اپیزود 3 رادیو دربست ، 11 شروع تازه - زندگی آسان - رادیو دربست

اگر دنبال تغیر زندگیتون هستید و یا فکر میکنید که تغییر دادن زندگی به این  راحتی ها امکان پذیر نیست چند داستان واقعی خدمتتون میگم که اثبات میکنه  برای تغییر زندگی هیچ وقت دیر نیست،  با داستان افرادی قراره همراه بشیم که بیکار ننشستن و اجازه ندادن زندگی اونا فقط بگذره فک میکنم براتون جالب  باشه که اپیزود 3 رادیو دربست با موضوع 11 شروع تازه  را بشنوید

دیدگاه شما چیست؟