گاهی وقتها تو زندگی اتفاق هایی پیش میاد که به هیچ عنوان نمیشه پیش بینی کرد، اپیزود دهم پادکست رادیو دربست روایتی است از  اتفاقی عجیب در هتل الگانت ، اتاق 348

*Photography By: DAN WINTERS

*Music By : ZitronSound – Wild West ،TeknoAXE – Digital Gunslinger

Brett Van Donsel – Rattlesnake Railroad، Chris Haugen – Firefly

*Source : vanityfair

*Author: MARK BOWDEN

دیدگاه شما چیست؟